Hjärtat är inte helt

Fundera vidare:

  • Hur många barn och unga är på flykt i världen?
  • Barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Omfattas barn som söker asyl av Barnkonventionen?
  • Vilka är de huvudsakliga skälen till att barn och unga flyr?
  • Vilken slags stöd och hjälp hade du önskat få om du kom till ett nytt land?


Läs mer på UNICEF eller andra hjälporganisationers sidor.

https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt