Mänskliga rättigheter

Fundera vidare:

  • Varför ska vi som arbetar med kultur och unga bry oss om mänskliga rättigheter?
  • På vilket sätt kan en mänsklig rättighet trumfa ut en annan?