Musik som skapar möten och mening

Fundera vidare:

  • Vad betyder musik för dig?
  • Vilken musik spelar eller lyssnar du på?
  • Om du var tvungen att flytta någonstans – skulle du vilja fortsätta lyssna på den musik du gillar ändå? Varför?