Samtal på dörren


Fundera vidare:

  • Enligt statistiken är det många tonåringar och unga vuxna som hoppar av kulturskolor och idrottsklubbar. Vad kan göra musik- och kulturlivet attraktivt, angeläget och tillgängligt för fler?
  • Vad är en meningsfull fritid och vad kan det betyda i en människas liv?
  • Vad kan musik och kultur betyda för den psykiska hälsan?