Songlines Orkestra

Fundera vidare:

  • Om du var tvungen att flytta(När du flyttade) till ett land där språket var annorlunda och även musiken – vad skulle du sakna(vad saknar du) med den kultur du är van vid?
  • Vad tror du är syftet med metodiken kring Songlines orkestra? 
  • Vad krävs av den som leder en orkester som arbetar med olika genrer?