Språkets nyanser

Fundera vidare:

  • Behövs särskilda tjejgrupper eller initiativ för tjejer och ickebinära personer i olika kulturaktiviteter?
  • Vad kan man behöva tänka på för att kulturlivet ska bli jämställt och för att alla ska kunna delta på lika villkor?